ONZE REFERENTIES


Uiteraard gaan wij altijd zeer vertrouwelijk om met onze relaties. Hieronder vindt u dan ook
een aantal geanonimiseerde referenties om u een beeld te geven van de projecten waar wij
ons mee bezig houden.


Groothandel voor maritieme industrie
 • Bedrijf ondersteund bij een turnaround van een zwaar negatief naar
  sterk positief resultaat in 2 jaar tijd
 • Verlieslatende business units afgestoten
 • Niet bij de kerncompetentie behorende business units verkocht
 • Buitenlandse productiefaciliteit versterkt door focus op kernactiviteiten, invoering activity based costingsysteem, ondersteuning bij opstellen begrotingen en investeringsvoorstellen
  en klankbord voor general manager
 • Begeleiding bedrijfsoverdracht tussen 1e en 2e generatie
 • Coach voor DGA en MT

Bakkerij
 • Invoering activity based costing systeem om beter inzicht te krijgen in prijsstructuur,
  zodat scherper onderhandeld kon worden in de commercie en besparingsmogelijkheden
  beter zichtbaar werden
 • Begeleiding bedrijfsoverdracht tussen 1e en 2e generatie
 • Bedrijf begeleidt naar een gezonde bedrijfsvoering met bijbehorend resultaat en
  financiering

Werktuigbouwkundig ingenieursbureau
 • Begeleiding groei van 2 naar bijna 20 man personeel
 • Interim controller functie waargenomen
 • Invoering managementinformatie
 • Klankbord voor DGAʼs

Civiel technisch ingenieursbureau
 • Begeleiding samenwerkingsovereenkomst met concullega
 • Invoering nieuwe projectadministratie
 • Invoering projectmatig werken

Elektrotechnisch installatie en onderhoudsbedrijf
 • Klankbord voor directie en vestigingsleiders
 • Invoering resultaatverantwoordelijkheid
 • Invoering managementinformatie
 • Bedrijf begeleidt naar een gezonde bedrijfsvoering met bijbehorend resultaat en
  financiering

Toeleverancier bouwindustrie
 • Quick scan uitgevoerd die leidde tot een versneld faillissement om de schade
  voor aandeelhouders te beperken

Internationaal opererend productie en handelsbedrijf
 • Herinrichting managementstructuur
 • Begeleiding overdracht 1e naar 2e generatie
 • Ondersteuning bij herfinanciering

Diverse bedrijven
 • Toezichthoudende en adviserende rol als commissaris